Przesłania i bariery przy wyborze studiów inżynieryjnych i technicznych przez uczennice szkół ponadpodstawowych w Polsce – badanie

Badanie zatytułowane “Przesłania i bariery przy wyborze studiów inżynieryjnych i technicznych przez uczennice szkół ponadpodstawowych w Polsce” przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Amazon Development Center Poland miało na celu zrozumienie motywacji, wsparcia i potencjalnych barier, napotykanych przez uczennice szkół ponadpodstawowych w Polsce przy wyborze kierunku studiów, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin technicznych i inżynieryjnych.

Metodologia

Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=339 osób. W badaniu wzięły udział uczennice szkół ponadpodstawowych w wieku od 14 do 19 lat; termin realizacji: 24-31 sierpnia 2023; metoda: CAWI. 

Kluczowe wyniki

 • 24% respondentek planuje wybrać kierunki ścisłe i przyrodnicze, 23% kierunki medyczne, 19% humanistyczne;
 • Rodzina stanowi wsparcie w tym wyborze dla 49% ankietowanych, a 33% decyduje samodzielnie o swojej przyszłości;
 • 57% uczennic planuje rozwijać swoją ścieżkę zawodową po ukończeniu studiów, 29% myśli o pracy w biznesie, a 7% jest zainteresowane karierą naukową;
 • 64% respondentek nigdy nie uczestniczyło w warsztatach związanych z inżynierią, technologią
  i IT poza lekcjami informatyki;
 • Znacząca część młodych kobiet (40%) uważa, że ich płeć nie wpływa na proces decyzyjny dotyczący wyboru kierunków inżynieryjnych lub technicznych, przy czym 25% jest odmiennego zdania  

Motywatory za podjęciem studiów inżynieryjnych i technicznych 

 • Poznanie potencjalnych miejsc pracy (47%)
 • Interesujące zajęcia praktyczne (47%)
 • Programy stypendialne (41%)
 • Programy stażowe (30%) 
 • Granty (24%) 

Bariery przed podjęciem studiów inżynieryjnych i technicznych

 • 8% obawia się, że kierunki technologiczne będą zbyt trudne 
 • 5% obawia się, że kobiety nie są równo traktowane 
 • 70% nie ma zdania na ten temat 
 • Społeczne bariery to 
  • stereotyp, że są to kierunki tylko dla mężczyzn (6%) 
  • dyskryminacja (6%)
  • dominacja mężczyzn (3%) 

Podsumowanie

Badanie rzuca światło na kompleksową problematykę wyboru kierunku studiów przez młode kobiety i otwiera drogę do dalszych działań mających na celu wsparcie dziewczyn w świadomym kierunkowaniu swoją karierą zawodową.

Kontakt

Kontakt do organizatora

Kontakt dla mediów

© 2023 Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl

Skip to content